021-88915071   0919-106-9419
خدمات هاست
پلن های فضا
300MB 5GB
200MB 4GB
100MB 3GB
50MB 2GB
30MB 1GB
20MB 750MB
10MB 500MB
1MB_Redirect 400MB

(MySQL) پلن های دیتابیس
MySQL [100MB] MySQL [50MB] MySQL [20MB]
سرور لینوکس
Web server ip address 185.83.208.40
Web server location Tehran,Iran
Web server OS Linux
Control Panel Hosting Controller