021-88915071   0919-106-9419
برخی از پروژه های نوژان


اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران
رنگ و رزین خوش
اکتشاف و تولید پاسارگاد
Bavico General Trading
Emirates Ruby
ساچمه سازی شهاب
شهدآب
GEMS LEGACY
اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق آرکا
آبیاران سازه اسفراین
روغن زنیط
مخابرات منطقه همدان (سایت قدیم)
فرآورده های گوشتی میکائیلیان
فرش مشهد اردهال کاشان
کارخانجات نساجی طره
Kingfat Technology Co
پایاتفلون
سماور آپولون
ایران شرق نیشابور
مهندسی و بازرگانی آميژان
کاکس ماشین
اداره فنی و حرفه ای استان مرکزی
آواشیمی
پژوهشکده پسته
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
احرار سپاهان
انجمن صنفی تولیدکنندگان رزین ایران
ماشین برزگر خاوری
تراشکده
نصب نیروی ایران
پیشگام راه زاگرس