021-88915071   0919-106-9419
طراحی وب سایت های استاتیک


سايت هاي استاتيک به سايت هايي اطلاق مي گردد که پس از طراحي و راه اندازي اوليه وب سايت توسط شرکت طراح وب سايت ، براي تغيير و به روز رساني اطلاعات در آن ها نياز به طراح وب سايت مي باشد و توسط افراد عادي قابل تغيير نمي باشد . طراحي وب سايت به صورت استاتيک معمولا براي شرکت هاي کوچکی که قصد حضور در اينترنت با هزينه کم را دارند مناسب مي باشد .
لازم به توضیح می باشد که سایت های استاتیک زمانی که انتخاب می گردد که مجموعه دارنده وب سایت نیاز به تغییرات در سایت خود نداشته باشد و تعداد صفحات نیز محدود باشد .
پکیج سايت هاي استاتيک در شرکت نوژان شامل طراحی صفحه اول و 5 صفحه اطلاعات داخلی می باشد .


تعرفه طراحی وب سایت های استاتیک HTML

تعداد دامنه تعداد ایمیل تعداد صفحات داخلی
1 عدد 1 عدد 5 عدد
6/000/000 ريال

تعرفه طراحی وب سایت های استاتیک HTML با قبلیت Responsive

تعداد دامنه تعداد ایمیل تعداد صفحات داخلی
1 عدد 1 عدد 5 عدد
7/000/000 ريال