021-88915071   0919-106-9419
سرويس WHOIS Privacy


سرويس WHOIS Privacy براي يک دامنه (دامين) چيست؟

از آنجايي که پس از ثبت دامنه، اطلاعات دامنه در ديتابيس WHOIS به صورت عمومي اعلام مي‌ گردد، اين نگراني براي مالک دامنه وجود دارد که اطلاعات شخصي وارد شده براي ثبت دامنه، مورد سواستفاده قرار گيرد يا هرز نگارها (spammer) از ايميل وارد شده در اطلاعات دامنه براي ارسال ايميل‌هاي spam به صاحب دامنه استفاده کنند. براي رفع اين نگراني‌ها، سرويس WHOIS privacy ايجاد شده است.

WHOIS Privacy سرويسي است که از سوي برخي از رجيسترهاي (registrar) دامنه ارايه مي‌ شود. صاحب دامنه با خريد اين سرويس، از شرکت ثبت کننده دامنه مي‌خواهد که اطلاعات اصلي دامنه را پنهان کرده و اطلاعات واسط را در WHOIS دامنه نمايش دهد. اين اطلاعات شامل ايميل، آدرس، شماره تماس و اطلاعات مالک دامنه مي‌ باشد، اطلاعات DNS دامنه همچنان نمايش داده خواهد شد. در اين حالت زماني که فردي بخواهد اطلاعات WHOIS دامنه شما را بدست آورد، تنها اطلاعات واسط را مشاهده مي‌ کند. حال اگر فردي بخواهد از طريق اطلاعات WHOIS دامنه با شما تماس بگيريد ايميلي به صورت domain.tld@contactprivacy.com به او نمايش داده مي‌ شود و ايميل ارسالي به آن براي ايميلي که در اطلاعات واقعي دامنه ثبت شده است ارسال مي‌ گردد.

در نظر داشته باشيد که اين سرور براي تمامي پسوندهاي دامنه (tld) ارايه نمي شود و تنها برخي از پسوندها امکان ارايه whois privacy را در اختيار کاربران قرار مي دهند. به عنوان نمونه .ir از whois privacy پشتيباني نمي کند.

دریافت نسخه PDF آموزش